Energimyndighetens tidning

Energimyndighetens tidning Energivärlden “I FRAMTIDENS stadsmiljö behövs små, smidiga transportfordon som inte ger upphov till skadliga utsläpp och som tar mindre plats. Ett sådant fordon kan vara – lastcykeln. Idag finns flera cykelåkerier i Sverige. Movebybike startade i Malmö för drygt tre år sedan – inspirerade av ett kanadensiskt företag – och konceptet har sedan spridits till fler orter. – Vi insåg att det finns en nisch för godstransporter till företag i staden. I början hade vi släpkärror, men nu har vi robusta lastcyklar som kan ta upp till 300 kilo. Vi har kört allt från ost och grönsaker till lyftkättingar och maskindelar, säger vd:n Johan Wedin, som också är en av företagets grundare. Elassistans och små, effektiva batterier gör det möjligt att cykla så tunga laster runt hela Malmö. – Även om vår maxhastighet är låg, så är vi i stadsmiljö ofta snabbare än biltransporter. CYKELN VINNER PÅ framkomlighet. Det är särskilt tydligt i ett av företagets uppdrag i Malmö. Där handlar det om att frakta färdig mat från skolkök till förskolor i ett av stadens områden: – Jämfört med en lastbil kan vi göra den transporten på halva sträckan och på halva tiden. Dessutom undviker man de risker som kan uppstå då lastbilar ska köra och backa vid förskolor, konstaterar Johan Wedin. Cykelns potential har även blivit en politisk fråga. Under hösten beslutade regeringen att ta fram en nationell cykelstrategi och dessutom satsa 100 miljoner på cykelfrämjande åtgärder. I oktober samlades för övrigt EU:s transportministrar till ett informellt ministermöte för att diskutera cykling. EU-FINANSIERADE Cyclelogistics har gjort en analys av behovet av godstransporter i städer. Slutsatsen blev att 25 procent av transporter under 200 kilo skulle kunna utföras med lastcykel. – Jag hoppas att politikerna fattar beslut som begränsar den tunga trafiken i städerna. Då kan cykelåkerierna stå för transporten de sista kilometrarna, säger Johan Wedin.”